menu

盡享各式折扣優惠

玉蘭苑・每日精選優惠

每日都唔知食乜好?玉蘭苑已經幫您諗好!
玉蘭苑嘅每周精選優惠,星期一至五嘅優惠精選佳餚,超抵優惠之餘仲幫埋每日糾結不已嘅你!

• 星期一:沙薑豬手;澳門幣28元*
• 星期二:紅燒乳鴿(隻);澳門幣18元* (每兩位客人可享用一隻)
• 星期三:上海排骨擔擔麵(位);澳門幣38元*
• 星期四:潮式蠔仔肉碎粥/白菜羊肉合子;澳門幣 58元起*/澳門幣18元* (兩隻)
• 星期五:鮑汁扣遼參(位);澳門幣68元*

推廣時段:由2022年9月26日起直至另行通知
菜單:https://reurl.cc/dWvGDz
*需加收10%服務費

馬上預訂:(853) 8799 6315